• 06-18102251
  • info@sengacoaching.nl
  • Tekstgrootte:

header-werkwijze

Werkwijze

Als mensen delen we vele thema's met elkaar. Tegelijkertijd is ook ieder mens uniek en daarom werk ik niet via een standaard protocol. Bij ieder past een ‘eigen plan’ en dit stem ik telkens weer opnieuw af. De wijze waarop ik werk is met aandacht, openheid, verwondering, respect, vertrouwen.  Ik volg je in jouw proces en kijk mee met een brede blik vanuit opgedane kennis en inzichten uit o.a. de psychologie van C.G. Jung, systemisch werk, talentgedreven werken, NLP. Wat ik inzet bij onze ontmoetingen zijn gesprek, spel, individuele opstellingen en creatieve werkvormen. Altijd gedragen door mijn intuïtie en ervaring. We kunnen binnen werken en we kunnen de natuur in. Wat past voor ieder.
In een individele opstelling ontvouwen zich zaken die verscholen liggen achter bepaalde dynamieken. Een opstelling is verhelderend, ontneemt zwaarte en werkt door op een diepe laag. Ik stap in de energie van wat zich in het veld ontvouwt en zo kan de ander in een veilige setting beschouwen en inzichten halen uit wat zich afspeelt. 
Bij kinderen en jongeren zorgt het COACHEE!-spel voor een creatieve manier van begeleiding en al spelend ontstaan er inzichten of dienen oplossingen zich aan.
Het Krachtstenenspel is een prachtige werkvorm voor alle leeftijden. Telkens weer besef ik hoe mooi het is om getuige te mogen zijn van de verwondering over de inzichten na een Krachtstenenspelsessie.

Hoofd - Hart - Hand(el)en

De combinatie van diverse werkvormen zorgt ervoor dat zowel hoofd, hart als hand(el)en worden aangesproken en geactiveerd. Het denken en voorstellingsvermogen, emoties en het voelen, het willen en doen komen zo allemaal aan bod. Zo zetten we stappen, want bij leren in en van het leven doen zowel je hoofd als je lijf mee.