• 06-18102251
  • info@sengacoaching.nl
  • Tekstgrootte:

header-werkwijze

Werkwijze

Als mensen delen we vele thema's met elkaar. Tegelijkertijd is ook ieder mens uniek en past bij ieder een ‘eigen plan’. De wijze waarop ik werk is met aandacht, openheid, verwondering, respect, vertrouwen. Ik volg je in jouw proces en kijk mee met een brede blik vanuit opgedane kennis en inzichten uit o.a. de psychologie van C.G. Jung, systemisch werk, talentgedreven werken, NLP. Ontmoetingen kleuren zich door gesprek, speelsheid, opstellingen en creatieve werkvormen. Altijd gedragen door mijn intuïtie, ervaring en zorgvuldigheid.
In een individele opstelling ontvouwen zich zaken die verscholen liggen achter bepaalde dynamieken. Een opstelling is verhelderend, ontneemt zwaarte en werkt door op een diepe laag.
Zonder andere werkvormen in mijn praktijk tekort te doen noem ik graag twee bijzondere spellen die ik vaak inzet: Voor kinderen en jongeren is het COACHEE!-spel een begeleidingsvorm waarin al spelend inzichten ontstaan en oplossingen zich aandienen. Het Krachtstenenspel is een prachtige werkvorm voor alle leeftijden waarbij de stenen ieder hun eigen boodschap hebben voor wie het spel speelt.

Hoofd - Hart - Hand(el)en

De combinatie van diverse werkvormen zorgt ervoor dat zowel hoofd, hart als hand(el)en worden aangesproken en geactiveerd.
Het denken en voorstellingsvermogen, emoties en het voelen, het willen en doen komen zo allemaal aan bod.
Zo zetten we stappen, want bij leren in en van het leven doen zowel ons hoofd als ons lijf mee.